Ouders
 
Wanneer je kiest voor gastouderopvang dan kies je voor kleinschaligheid. Voor opvang binnen het gewone gezinsleven waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en van elkaar leren. Deze manier van opvang noem ik “natuurlijk opgroeien” en biedt kinderen veiligheid en vertrouwen als een goede en gezonde basis voor hun ontwikkeling. Iedere dag een bekend gezicht binnen een warme huiselijke sfeer geeft je kind een vertrouwd gevoel.
 
Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier en na ontvangst zal ik contact met jullie opnemen voor een eerste kennismaking. 
Tijdens de eerste kennismaking zal ik jullie wensen en verwachtingen van de vraagouder met betrekking tot de opvang inventariseren. Om op deze manier een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gastouder welke het beste bij jullie wensen past. Ook zal er gesproken worden over de volgende onderwerpen:
 
  • Diensten van het bureau
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Protocollen
  • Kassiersfunctie en kosten gastouderopvang
  • Oudercommissie
  • Behandeling van klachten en klachtencommissie
 
 
Koppeling
 
Na de eerste kennismaking ga ik op zoek naar een geschikte gastouder en mocht er in mijn ogen een match zijn dan laat ik je dit weten. Indien je kennis wil maken met de gastouder(s) dan regel ik een koppelingsgesprek. Indien beide partijen met elkaar verder willen zal ik zorg dragen voor de contracten en overige documenten welke nodig zijn om een de koppeling definitief te maken.
 
Naast de bemiddeling tussen vraagouders en gastouders onderhoudt gastouderbureau De Hout regelmatig contact met beide partijen. Jaarlijks wordt er een evaluatiegesprek georganiseerd met de gastouder en de vraagouder.
De jaarlijkse evaluatie kan op verzoek van vraagouders ook schriftelijk plaatsvinden.
 
Zo lang de opvang loopt geef ik ondersteuning en adviseer ik jou als ouder over de opvang van je kind. Maar je kunt natuurlijk ook bij mij terecht omtrent vragen over gedrag en/of ontwikkeling van je kind. Ik heb een signalerende rol indien uit de observaties blijkt dat een gastkind extra begeleiding nodig heeft in de ontwikkeling en/of in gedrag. Deze observaties worden met je besproken zodat de opvang goed blijft aansluiten op de behoeftes van het kind.
 
Gedurende het gehele jaar bezoek ik alle gastouder regelmatig. Zo wordt een direct beeld verkregen van de opvang en het welzijn van je kind en zo krijg jij als ouder een beeld van hoe veilig het kind zich voelt tijdens de opvang; hoe het zich kan ontwikkelen en wat het kind leert van de gastouder en andere (gast)kinderen.
Op aanvraag van jou en/of de gastouder wordt het pedagogisch handelen van de gastouder conform het pedagogisch beleidsplan door mij geobserveerd.
 
Gastouderbureau De Hout informeert via een nieuwsbrief over de vernieuwde kwaliteitseisen van de GGD en andere relevante informatie omtrent de opvang van (gast)kinderen. In de nieuwsbrief worden ook andere ervaringen van gastouders, ouders en gastkinderen beschreven. 
 
Heb je al een gastouder en wil je overstappen naar De Hout? 
Dat kan natuurlijk, neem dan contact met mij op voor de mogelijkheden.
 
 
Kinderopvangtoeslag
 
Indien je als ouder via gastouderbureau De Hout een kind door een gastouder laat opvangen, kan je  in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de staat.
De netto kosten van gastouderopvang is niet voor iedere ouder gelijk. Deze toeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen. Op de website www.toeslagen.nl kun je laten berekenen of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is maximaal € 7,24 (2024) per uur voor de totale opvangvergoeding (gastoudervergoeding + bureaukosten). Gastouderbureau De Hout stuurt je een offerte met daarin het totale uurtarief voor het juist invullen van de belastingtoeslag formulieren
 
 
Kassiersfunctie en andere bureauzaken
 
Gastouderbureau De Hout verzorgt de kassiersfunctie voor de financiële afwikkeling tussen vraagouders en gastouders. Per 1 januari 2010 is gastouderbureau De Hout verplicht deze uit te voeren. Gastouderbureau De Hout maakt aan de hand een urenregistratiesysteem
(via Portabase) een factuur met daarin opgenomen de kosten verschuldigd aan de gastouder en de kosten verschuldigd aan het bureau. De betalingen lopen ten alle tijde via het bureau, een automatische incasso is mogelijk maar niet verplicht.
 
 

Heb je een vraag? Stel hem hier!