Gastouders
 
Wil je gastouder worden bij Gastouderbureau De Hout? Dan ben je welkom!
 
Iedere gastouder binnen mijn bureau bied ik ondersteuning en begeleiding aan daar waar dat nodig mocht zijn. Punten als hoe om te gaan met een groep kinderen of individueel. Het stimuleren van de ontwikkeling van een kind en het bevorderen van het welzijn van het gastkind zijn onderwerpen die regelmatig terugkomen tijdens de gesprekken. Ik denkt graag met de gastouder mee en gebruikt mijn pedagogische kennis en ervaring in de begeleiding van de gastouder.
Als gastouder ontvang je het pedagogisch beleidsplan ter ondersteuning van je pedagogisch handelen tijdens de opvang. Daarnaast verstrek ik je de verschillende protocollen waardoor eenduidigheid en kwaliteit wordt geboden in het handelen tijdens verschillende situaties.
 
Kwaliteitseisen gastouder
 
Gasouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau De Hout voldoen in ieder geval aan alle onderstaande eisen:
 
 • Gastouders hebben een vriendelijk karakter en hebben geduld in de omgang en opvoeding met kinderen;
 • Gastouders hebben een minimaal het MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn diploma.
 • Gastouders en huisgenoten van 18 jaar of ouder, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gegeven aan Gastouderbureau De Hout.
 • Gastouders spreken tijdens de opvang Nederlands
 • Gastouders zijn fysiek en mentaal in staat om kinderen op te vangen;
 • De minimumleeftijd van gastouders is 20 jaar;
 • Gastouders hebben geen bezwaar tegen een jaarlijkse risico inventarisatie gezondheid en veiligheid van de opvang omgeving;
 • Gastouders roken niet in het bijzijn van kinderen. Tevens wordt er in de omgeving waar de kinderen in worden opgevangen niet gerookt.;
 • Gastouders moeten zich kunnen vinden in de pedagogische principes van Gastouderbureau De Hout ;
 • Gastouders moeten zich kunnen vinden in het beleid zoals beschreven in dit beleid;
 • Gastouders moeten in staat zijn om met de vraagouder te kunnen samenwerken en hun opvattingen te respecteren indien deze niet het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind schenden;
 • Gastouders laten de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten;
 • Bij aanwezigheid van 3 of meer kinderen is er een achterwacht die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.
 • Gastouder dienen een cursus EHBO en reanimatie bij kinderen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie raad (NRR) te hebben gevolgd of anders bereid zijn een deze cursus te volgen. Tweejaarlijks dient deze cursus te worden herhaald.
 
 
Kwaliteitseisen voor de woonomgeving en risico-inventarisatie
 
Wil je gastouder worden dan moet je woonomgeving onder andere de volgende wettelijke aspecten voldoen:
 
 • Indien er kinderen tot 1,5 jaar worden opgevangen is er een aparte slaapruimte voor deze kinderen. De grootte van de slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. Ieder kind heeft een eigen bed. 
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
 • De speelruimte binnen is in ieder geval 3 m2 per kind (in woonkamer en aangrenzende ruimtes). 
 • De woning is altijd volledig rookvrij.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders, beschreven in het protocol brandveiligheid.
 
 
Wil je je aanmelden als gastouders dan kan dat via het aanmeldformulier
 
Wanneer deze is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek worden de wensen, eisen en verwachtingen met betrekking tot de te bieden opvang besproken. Ik vind het belangrijk dat tijdens dit gesprek een klik wordt gevoeld met elkaar. Ik moet een goed gevoel hebben bij jou als gastouder. Ik zou het gevoel willen hebben dat ik mijn eigen kind bij je zou achterlaten.  
Naast het feit dat de gastouder aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang moet voldoen, weet ik hoe belangrijk het is om een gevoel van vertrouwen bij de desbetreffende gastouder te hebben.
Binnen een week hoor je of je in mijn bestand kan worden opgenomen. Ik zal dan een overeenkomst opstellen tot bemiddeling voor en begeleiding van kinderopvang. 
Daarna vindt de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang plaats. 
De kosten die sommige gemeentes heffen (leges) om je als gastouder op te nemen in het register zul je zelf moeten voldoen. Bij opvang aan huis van de vraagouder is het gebruikelijk dat de ouders deze kosten op zich nemen.
 
Heb je al een gastouder of vraagouders en wil je overstappen naar Gastouderbureau De Hout? 
Dat kan natuurlijk, neem dan contact met mij op voor de mogelijkheden.